Průkazy energetické náročnosti budov v roce 2015

Úterý, Červenec 7, 2015 - 09:39

Připomenutí...

 • Podle novely zákona č. 406/2000 Sb. jsou od 1.1.2013 vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji budovy nebo její ucelené části a při pronájmu budovy.

Prodávající/pronajímatel je povinen:

 • Zajistit, aby klasifikační třída energetické náročnosti byla uvedena ve všech reklamních i informačních materiálech dané budovy
 • Předložit průkaz možnému kupujícímu nebo nájemci před uzavřením smluv
 • Předat průkaz kupujícímu/nájemci při podpisu smlouvy

Kdy je třeba průkaz zajistit:

Není tedy možné zajišťovat zpracování průkazu až v okamžiku, kdy je nalezen vážný zájemce o koupi či nájem nemovitosti, ale je třeba mít platný průkaz k dispozici již v okamžiku, kdy je nemovitost nabídnuta k prodeji či pronájmu.

Co má dělat vlastník bytu, když SVJ odmítne PENB zajistit?

Jestliže vlastník bytové jednotky písemně vyzve SVJ k zajištění průkazu a přesto průkaz neobdrží, může jej nahradit vyúčtováním dodávek energií za poslední 3 roky. Tato úleva pro vlastníka bytu však nezbavuje SVJ povinnosti průkaz vyhotovit. Nesplnění této povinnosti je porušením zákona ze strany SVJ.

Kdy nemusí být průkaz zpracován:

 • pro budovy s podlahovou plochou do 50 m2,
 • pro stavby pro rodinnou rekreaci (pokud nejsou obývány nastálo),
 • pro budovy užívané jako místa bohoslužeb,
 • pro průmyslové provozy, dílenské a zemědělské provozy do 700 GJ/rok.

Nově od 1.7.2015 průkaz není třeba:

 • pro budovy před rokem 1947: Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.
 • v památkových rezervacích a pro kulturní památky (uvedeno v katastru nemovitostí)

Bude za to hrozit nějaký postih?

Prodávajícímu hrozí pokuta až 200 tisíc Kč (§ 12a odst. 1 písm.j) v souvislosti s odst. 3 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb.).

Jaké jsou trendy v zemích EU?

průkazy jako podklad při prodeji a pronájmu

 • pouze pro budovy po roce 1947
 • centrální evidence průkazů pro snadnější dohledatelnost. U nás všechny vyhotovené průkazy eviduje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • součást dlouhodobého trendu snižování energetické náročnosti při rostoucích cenách energií

 

Prodáváte nemovitost?

Chcete zde prodat vaší nemovitost? Stačí kontaktovat náš makleřský tým.

S realitní kanceláří A3 Reality jsem moc spokojená! Profesionální přístup a rychlé služby jsou hlavní přednosti.

— Stanislava Š., Kladno